maandag 21 september 2015

Wordt de Europese aanpak voor vaststellen van de werkplekgrenswaarde (OEL) van carcinogenen leading?


Afbeeldingsresultaat voor ethyleenoxide

Is er een nieuwe ontwikkeling in het Nederlandse grenswaardebeleid voor carcinogenen op handen??

De streef- en verbods-grenswaarden voor ethyleenoxide, die door de Gezondheidsraad zijn voorgesteld, worden door de subcommissie GSW van de SER niet getoetst op haalbaarheid. De subcommissie schrijft in een brief aan SZW van 28 augustus dat om praktische reden van de gebruikelijke procedure voor een haalbaarheidstoets wordt afgeweken. De overwegingen die de SER noemt zijn:

  • De huidige wettelijke grenswaarde voor ethyleenoxide van 0,84 mg/m3 ligt tussen de het zogeheten streefwaarderisiconiveau (= 0,02 mg/m3) en verbodswaarderisiconiveau (= 2,36 mg/m3) dat de Gezondheidsraad in zijn briefadvies van november 2014 heeft berekend;
  • De subcommissie heeft vernomen dat er een wijziging van de carcinogenenrichtlijn aankomt, waarbij de Europese Commissie, op basis van een unaniem advies van de Working Party on Chemicals, het voornemen heeft voor ethyleenoxide een BOEL (= Binding OEL) van 1 ppm (1,8 mg/m3) voor te schrijven. Deze waarde van de binding occupational exposure limit is hoger dan de huidige Nederlandse grenswaarde, maar ligt tussen de door de Gezondheidsraad berekende streef- en verbodwaarde. 
Daarmee voldoet de bestaande Nederlandse grenswaarde aan de verplichting om een grenswaarde vast te stellen op het niveau van of lager dan de BOEL, schrijft de SER. De subcommissie heeft de minister dan ook geadviseerd om de huidige grenswaarde voor ethyleenoxide van 0,84 mg/m3 te handhaven.

Het lijkt er nu op dat dit de eerste stap is waarbij het Europese beleid voor grenswaarden van kankerverwekkende stoffen een dominantere rol gaat krijgen. Maar het is de vraag of deze argumentatie straks ook voor andere kankerverwekkende stoffen zal worden gevolgd. Dat zou betekenen dat er een verruiming op handen is van het strikte Nederlandse beleid voor het vaststellen van grenswaarden bij het streefrisiconiveau (= het 4/100.000 risico).

-o-o-

Geen opmerkingen:

Een reactie posten